95/8/8
تعداد نظرات:0
12:36
شماره مطلب:13958817356
-A A +A

100 مورد از جنايت هاي آمريكا از 1916

جنایات آمریکایها درقرن بیستم میلادی به اختصارحداقل 100مورد ازاین جنایتها را نگارش می نمایم .

امیداست که کشورهای اسلامی بابیداری اسلای موجود درمنطقه باقطع رابطه با آمریکای جنایتکار همچون کشورعزیزمان آنهارامنزوی نمایند تابه خوداجازه تعدی درامورات کشورها وجنایت رادرسراسرجهان ندهند. 1-آوریل1916 پیاده نظام نیروی دریایی آمریکاقیام مردم دومنیکن راکه دردریای کارائیب واقع شده سرکوب کرده وپس ازتصرف کامل این کشوردرابتدای می سال فوق به مدت8 سال این کشوررابه اشغال خوددرمی آورند. 2-دسامبر1943 اوایل دسامبراین سال نیروی دریایی آلمان موفق به غرق کردن ناوآمریکایی (اس اس جان هاروی )در دریا می شودوپس از غرق شدن این ناو آشکار می شود که جان هاروی حامل 150تن گازخردل بوده که پس از غرق شدن کشتی وانتشاراین گاز 75 دریانوردکشته شده و45 تن از ماهی ها وموجودات آبزی محل غرق شدن کشتی از بین رفته وکشته شداند. 3-می1945 نیروی هوایی آمریکا شهر"درسدن" آلمان رابا وجود پیش روی روس ها به آن ودر حالی که هیچ هدف نظامی یا پایگاه نظامی دراین شهر وجود نداشت به شدت بمباران کردند . شدت این بمباران به حدی بود که در اثر آن 150 هزار شهروند غیر نظامی آلمانی کشته و60 درصد شهر بطورکامل تخریب شد. 4-اگوست 1945 در6 ا گوست 1945"هری ترومن"رئیس جمهوروقت آمریکا دستوربمباران اتمی شهر "هیروشیما"ی ژاپن راداد تادر اثرآن 78.150 نفردر عرض چند دقیقه جان خود را از دست بدهند واین جدای از صدها هزار شهروند هیروشیمایی بود که در اثراین بمب به انواع واقسان عقب ماند گی ها دچار شدند . 5- آگوست1945 در9 ا گوست 1945 "هری ترومن" باردیگردستور بمباران اتمی راصادر کرد واین بار شهر"نا کازاکی"درژاپن بود که قربانی بمب های اتمی آمریکا شد . دراثربمباران اتمی شهرنا کازاکی 73884 نفر کشته وپیش از 60 هزار نفر از ساکنان این شهر مجروح شدند وتمام موجودات زنده این شهر چه حیوانات وچه جانوران وچه گیاهان به طور کامل از بین رفته ونابود شدند . – 6 دسامبر 1945 در28دسامبر 1945 "هری ترومن "رئیس جمهور وقت آمریکا با تاسیس پایگاهی هوایی برای نظامیان آمریکایی در شهر "ظهران"عربستان سعودی موافقت کرد این اولین حضورنظامی آمریکایی ها درشبه جزیره العرب یاعربستان سعودی به شمار می آید –7 سال 1946 درسا ل1946آمریکایی ها بر250 هزار تن گاز کشنده "تابون"در منطقه"جرجیان" اتریش دست یافتند که به جای معدوم کردن وازبین بردن این گاز آن را مخفیانه به آمریکا منتقل کردند. –8 سا ل1949 درسا ل 1949 آمریکا با فتنه انگیزی در یونان جنگ داخلی این کشور را به راه انداختند که 154 هزارنفرکشته 40 هزارنفر بازداشت وزندانی و6 هزارنفربه موجب احکام نظامی صادر توسط دادگاه نظامی یونان اعدام شدند . "ما کویگ"سفیر وقت آمریکا درآتن اعتراف کرد که تمام اقدامات تادیبی وتکنیکی اتخاذ شده وبه اجرا گذشته شده توسط حکومت نظامی یونان طی سا ل های 1949-1947 توسط نظارت مستقیم وبرنامه ریزی دقیق کاخ سفید صورت گرفته بود . –9 مارس1949 در 3 مارس 1949 آژانس اطلاعات وجاسوسی آمریکا(سیا) کودتایی نظامی را درسوریه وبه فرماندهی "حسنی الزعیم"به اجرا می گذارد که برنامه این انقلاب تماما" وکاملا" درسفارت آمریکا در دمشق ریخته شده بود . -10ا گوست1949 در14 ا گوست 1949 شماری ازافسران سوریه به دستورسفارت آمریکا در دمشق ودر حالی که توسط این سفارت هدایت می شدند اقدام به محاصره خانه "حسنی ا لزعیم"کردند که خود کودتای آمریکا رارهبری کرده بود وپس ازاینکه ا لزعیم حاضرنشد به دستورات آنها تن دهد اورا به قتل رساندند. -11 ژوئیه 1950 در26ژوئیه 1950 آمریکا برعلیه کره شما لی وبه سود کره جنوبی دراین کشور دخالت نظامی نمود. –12 مارس 1952 در10 مارس 1952آمریکا اقدام به حمایت ازژنرال "باتیستا"کرده واورابه کودتا درکوبا تشویق کردند وپس ازاینکه باتیستا قدرت رادرکشور به دست گرفت دیکتاتوری وابسته به آمریکا ی خودرا در این کشور به اجرا گذاشت . _13اگوست1953 در19اگوست1953سازمان سیا کودتایی راعلیه دولت "مصدق"به راه می اندازد که به کودتای 25 مرداد در ایران معروف است . طراح وبرنامه ریز این کودتای آمریکایی کسی نبود جز"کیم روزولت"نوه " تئودور روزولت"که طی سال های 1901 تا1909 میلادی ریاست جمهوری آمریکا را برعهده داشت. –14 ژوئن 1954 در27 ژوئن 1954 پس از اینکه جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی آمریکا اقدام به بمباران پایتخت گواتمالا ومناطق اطراف آن به واسطه جنکنده های "ب – 26" می کنند کودتایی نظامی را در این کشور انجام می دهند . –15 جولای 1958 در15 جولای 1958 لبنان عملا" به واسطه ناوگان ششم نیروی دریایی آمریکا به اشغال نظامی این کشور در می آید تا کاخ سفید رسما" حمایت خود از "کمیل شمعون "را به دنبا ل انقلاب عراق که روز پیش از آن در این کشور (عراق) روی داده بود اعلام کند –16 آوریل 1961 در16 آوریل 1961 آمریکا تلاش می کند کوبا را به واسطه تبعیدیان کوبایی وبا حمایت وپشتیبانی جنگنده های آمریکایی وحمایت مستقیم از این شورشیان اشغال کند این عملیات به " جنگ خلیج خوک ها" معروف شد وبا نا کامی فضاحت بار آمریکا وهمدستا نش به پایان رسید . –17 نوامبر 1961 دریکم نوامبر1963 سازمان اطلاعات وجاسوسی آمریکا – سیا "نگو دین دیم " نخست وزیر وقت ویتنام که مزدور این آمریکا به شمار می آمد را به قتل رساند . -18 سال 1946 درسال1964 آمریکایی به واسطه اقدامات خصمانه مسلحا نه اقداماتی رابر علیه کشور"لائوس"به اجرا گذاشت تا از حکومت هم پیمان وطرفدار خود حمایت وپشتیبانی کند,دراین مجموعه اقدامات تجاوز کارانه 50 هزار نظامی وافسر ارتش آمریکا و1500 جنگنده و40 ناو آمریکایی مشارکت داشتند و مهم ترازآن آمریکا دراین تجاوزات خود به شکلی گسترده از سلا ح های شیمیا یی استفاده کرد. –19 جولای 1964 در 30 جولای 1964 سازمان اطلاعات وجاسوسی آمریکا – سیا عملیاتی را در خلیج "تونکین" درویتنام به اجرا گذاشت این عملیات بخشی ازطرح وبرنامه "ای 34" بود تا زمینه ساز وتوجیه گر دخالت آمریکا در ویتنام باشد. درچارچوب این طرح آمریکا 64 حمله وبمباران هوایی بر6 پایگاه نیروی دریایی ویتنام که محل نگهداری قایق های اژدر ارتش ویتنام به شمار می آمد وهمچنین انبارهای نگهداری وذخیره سوخت را به اجراگذاشت ودرراستای آن کنگره آمریکا این اختیاررابه "جانسون" رئیس جمهور وقت این کشور داد تا درصورت نیاز از نظا میا ن آمریکایی مستقردر جنوب شرقی آسیا علیه ویتنام استفاده کند واین موجب آغاز جنگ هوایی وزمینی ودریایی آمریکا علیه ویتنام شد . –20 آوریل1965 در28 آرویل 1965 آمریکا بار دیگر وبه دنبال قیام مردم دومنیکن دراین کشوردخالت نظامی نمود . –21 می 1965 دریکم می 1965 ناوها وچنگنده های آمریکا 1700 نظامی پیاده نظام ناوگان نیروی دریایی و2500 نظامی ارتش آمریکا رابه کشور دومنیکن منتقل کردند . –22 می 1965 در4 می 1965 "جانسون" رئیس جمهور آمریکا دستور اعزام 14 هزار نظامی آمریکایی برای اشغال جزیره "سان دومنجو" رابدون دلیل واضح وروشن صادر کرد. –23 آوریل 1966 در12 آوریل سا ل 1966 آمریکا باوجودی که ژنرال "دوگل" رئیس جمهور وقت فرانسه تاریخ یکم آوریل 1967 رابه عنوان موعد نهایی مقررشده برای خروج نظامیان آمریکایی از فرانسه اعلام کرده بود آن رانپذیرفت ومدت حضور نظامیان آمریکایی درفرانسه راکه 26 هزارنفررا شامل می شدند تمدید کرد. –24 دسامبر1966 در24 دسامبر1966 نظامیان آمریکایی 125 هزار شهروند غیرنظامی ویتنامی راقتل عام می کنند بااینکه پیش ازاین ارتش آمریکا اعلام کرده بود به مناسبت سال نو میلادی به مدت 48 ساعت جنگ در ویتنام را متوقف می کند . –25 سال1968 در سا ل 1968سازمان اطلاعات وجاسوسی آمریکا – سیا کودتایی نظامی به رهبری "علیه"سوکارنو" رئیس جمهور وقت اندونزی تدارک دیده وبه اجرا می گذارد سوکارنواندونزی راابتدا از چنگ ژاپنی ها وسپس هلندی ها رهانیده وآزادکرده بود وبه دنبال اجرای این کود تای بیش ازیک میلیون شهروند اندونزیایی قربانی شدند. –26 آرویل1968 در4 آرویل1968 سازمان اطلاعات وجاسوسی آمریکا – سیا "مارتین لوترکینگ"، مبارزه سیاه پوست آمریکایی رابه قتل می رساند که برای احقاق حقوق مظلومان آمریکا به ویژه سیاه پوستان این کشور به پاخاسته بود. –27 سال1969 درسال 1969 "کالبی"، نماینده وقت سازمان اطلاعات وجاسوسی آمریکا – سیا درویتنام شخصا به دست خود ودرراستای برنامه "وینیکس" یا "حذف فیزیکی" ماهیانه1800 شهروند ویتنامی رادرویتنام جنوبی به قتل رساند تا مجموع افراد قتل عام شده به دست اوبه 40 هزارنفرکه تماما غیرنظامی بودند، برسند. –28 آوریل 1970 در20 آوریل1970 حدود 32 هزارنظامی ارتش آمریکا با حمایت وپشتیبانی 500 جنگنده نیروی هوایی و40 ناوجنگی وابسته به یگان هفتم نیروی دریایی آمریکا کشورکامبوج را اشغال کردند. –29 سپتامبر1973 در5 سپتامبر1973 "نیکسون"، رئیس جمهوروقت آمریکا به کشورهای تولیدکننده نفت درخاورمیانه هشدارداد که از ادات افزایش دادن قیمت نفت برای دستیابی به اهداف سیاسی خود امتناع کنند، چراکه این موضوع ازدست دادن بازارهای نفتی برای این کشورها رادر پی دارد. –30 سپتامبر1973 در11 سپتامبر 1973 سازمان اطلاعات وجاسوسی آمریکا کودتایی علیه "سالوادورآلنده"، رئیس جمهوروقت شیلی به اجرا می گذارد که در نتیجه آن نه تنها آلنده کشته می شود که این کودتا اعدام 30 هزارنفروبازداشت وزندانی شدن 100 هزارنفر رادر شیلی به دنبال دارد. –31 سپتامبر1974 در8 سپتامبر1974 "ویلیام کولب"، مدیروقت سازمان اطلاعات وجاسوسی آمریکا – سیااز نقش اساسی این سازمان جاسوسی جهت از پیش روبرداشتن سالوادورآلنده ، رئیس جمهوروقت شیلی پرده برداشت ویادآوری کردکه دولت نیکسون طی سال های 1970 تا1973 بیش از8 ملیون دلار را به فعالیت های سازمان سیا درشیلی اختصاص داده بود تا موانعی برسرراه دولت آلنده وفعالیتش در این کشورایجاد کند. –32 سال1975 اواسط سال 1975 کنگره آمریکا نقشه اشغال چاه های نفت منطقه خلیج فارس راطراحی می کند که درآن بر4 نکته تاکید شده بود: الف – تصرف تاسیسات نفتی. ب – حمایت وپشتیبانی چند هفته ای یاچند ماهه یاچند ساله ازاین تاسیسات. ج – ترمیم وتعمیرفوری تاسیسات وتجهیزات آسیب دیده. د – راه اندازی تمام تاسیسات نفتی بدون کمک وحمایت صاحبان اصلی وواقعی آنها. –33 ژوئن1977 در23 ژوئن 1977 کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا با توقف تولید بمب "نیتروژنی" توسط دولت این کشورمخالفت کرداز جمله مهمترین خصوصیات بمب های نیتروژنی این است که بدون تخریب تاسیسات وتجهیزات وساختمان ها انسان ها رابه قتل می رساند –34 جولای 1977 در14 جولای 1977 مجلس سنای آمریکا با تولید بمب های نیتروژنی موافقت کرد، تولید این بمب ها دراین زمان به شدت مورد تاکید "جیمی کارتر"، رئیس جمهور وقت آمریکا قرارگرفته بود. وی درباره هزینه تولید این بمب ها گفته بود که تولید بمب های نیتروژنی ازسال 1977 تا سال1980 بیش از 46 میلیون دلار برای خزانه دولت آمریکا دربردارد. –35 اکتبر1977 در20 اکتبر1977 "جیمی چلنجر"، وزیرانرژی وقت آمریکا اعلام کرد، ممکن است روزی فرا برسد، دولت متبوعش مجبور شود ازمنابع نفتی خاورمیانه حمایت کند، دراین شرایط مردم آمریکا باید دریابند که تضمین امنیت این منابع برای آنها از چه اهمیتی برخوردار است وحتی ممکن است برای تامین این امنیت نیاز به حضورالزامی نظامی درمنطقه خاورمیانه باشد. –36 اکتبر1978 دردوم اکتبر1978 "جیمی کارتر"، رئیس جمهور وقت آمریکا اعتراف کرد که آمریکاازماهواره ها جهت جاسوسی علیه اتحاد شوروی سابق وبرخی کشورهای دیگرجهان استفاده می کند. -37 سال1978 درسال 1978 سامان اطلاعات وجاسوسی آمریکا – سیا911 شهروندآمریکایی عضو "معبدخورشید" درمنطقه "گایانا" درایالت سانفرانسیسکوی آمریکا رادراقدامی وحشتناک قتل عام وادعا می کند، این کشتارخود کشی دسته جمعی بوداست. –38 ژانویه1979 در20 ژانویه 1979 دولت وقت آمریکا ازسازمان اطلاعات وجاسوسی این کشور – سیا می خواهد تا پژوهش جامعی درباره جنبش های اسلامی درسراسرجهان تهیه وآماده کند. –39 اگوست1979 در9 اگوست 1979 "زبیگنوبرژینسکی"، مشاورامنیت ملی آمریکا اعلام کردکه آمریکا ازدو سال گذشته اقدام به تشکیل "نیروی واکنش سریع" رابا هدف تامین حمایت ازمنافع آمریکا وهم پیمانش به صورتی موثردرمناطق بحران خیزو ناآرام جهان کرده است. –40 اکتبر1979 دراکتبر1979 سازمان اطلاعات وجاسوسی آمریکا – سیا "پاک جان وی"،رئیس جمهوروقت کره جنوبی رابه قتل رساند. –41 نوامبر1979 در12 نوامبر1979 آمریکا دارایی های ایران دربانک های خود راتوقیف می کند تابه این وسیله انقلاب اسلامی دراین کشورراتحت فشارومحاصره قراردهد. –42 دسامبر1979 در5 دسامبر1979 وزارت دفاع آمریکا – پنتاگون اعلام کرد که ناوهواپیمابر"کیتی هوک" به همراه 5 ناوجنگی دیگرآمریکایی برای حفاظت ازخلیج فارس راهی این منطقه می شود؛ این درحالی است که پیش از این ناوهواپیما بر"میسوای" به همراه نیروی واکنش سریع درمنطقه حضورداشتند درمجموع برروی عرشه دوناوهواپیمابرکیتی هوک ومیسوای 133 جنگیده آمریکایی وجود داشت که توان رسیدن فوری به خلیج فارس را داشتند. –43 دسامبر1979 در12 دسامبر1979 نیروی دریایی آمریکایی بزرگ ترین تجمع خوداززمان جنگ جهانی دوم تاسال فوق الذکر رادر دریای عمان انجام می دهد و وزارت دفاع آمریکا دراین باره تنها به بیان این خبراکتفا کرد که بگوید یک کشتی تعمیرشده نیروی دریایی آمریکا به ناوگان آمریکا دردریای عمان ملحق شد. –44 دسامبر1979 در13 دسامبر1979 دولت آمریکا اقدام به تبعید دیپلمات های ایرانی ازاین کشورکرد. –45 مارس 1980 اواخرمارس 1980 تعداد ناوهای آمریکا درسواحل ایران به 30 ناوافزایش یافت. –46 مارس 1980 در30 مارس 1980 سازمان اطلاعات وجاسوسی آمریکا "مونسینوررومیرو"، رئیس اسقف های کشورالسالوادور را درحال ادای سخنرانی مذهبی درکلیسا ترورکرد. –47 آوریل1980 در25 آوریل 1980 مجموعه آمریکایی "دلتا" متشکل ازنیروهای ویژه آمریکایی به بهانه آزادی گروگان های آمریکایی که درسفارت آمریکا درتهران بازداشت شده بودند، به خاک ایران تجاوزکردند. این تجاوزاگرچه تحت عنوان آزادی گروگان ها صورت گرفت امابسیاری ازاسناد به دست آمده تاکید می کنند که این عملیات به منظوراجرای انقلاب دوم در ایران انجام شد، این انقلاب می بایست به واسطه مزدوران آمریکایی ازپیش گسیل شده به ایران از جمله یاران وهواداران شاه ایران به اجرا گذشته شود که طی انقلاب اسلامی ازکشورگریخته بودند، اما با ناکامی وشکست تلخ برای آمریکایی ها به پایان رسید. –48 آوریل1980 در287 آوریل 1980 "جودی پاول"، سخنگوی وقت کاخ سفید اعلام کردکه جیمی کارتر،رئیس جمهورآمریکا درحال بررسی امکان انجام عملیات نظامی دیگردرشهرهای ایران برای نجات 5 گروگان آمریکایی است –49 ژوئن1981 در12 ژوئن 1981 مجلس نمایندگان آمریکا با استفاده ازاموال دولت فدرال برای توسعه وگسترش تحقیقات جهت تولید بمب "نیوترون" موافقت کرد. –50 ژوئن1981 در16 ژوئن 1981 دولت آمریکا با استراتژی نظامی جدیدی موافقت کرد که به موجب آن ارتش آمریکا باید به نحوی آموزش ببیند که امادگی حضوردر دوجنگ بزرگ درآن واحد راداشته باشد، مثلا یکی دراورپا ودیگری درخاورمیانه به شکل توامان ودرآن واحد. –51 می 1981 درمی 1981 جنگنده های ناوگان ششم نیروی دریایی آمریکا درخلیج "سرت" درلیبی به دوهواپیما اسکورت ونگهبان لیبیابی حمله وآنها را سرنگون کردند –52 می 1981 درمی 1981 ژنرال "ب.آریانی"، مزدورسازمان اطلاعات وجاسوسی آمریکا – سیا ورئیس سابق نیروهای مسلح ایران درزمان شاه مقبوراقدام به ربودن یک کشتی اسکورت ساخت فرانسه نمود. – 53 نوامبر1981 در26 نوامبر1981 سازمان اطلاعات وجاسوسی آمریکا – سیا با مشارکت سازمان اطلاعات وجاسوسی آمریکا و آفریقای جنوبی که توسط سیا حمایت مالی می شود، مزدوران خودرا درقالب تیم راگبی راهی جزایرسیشیل می کند واین تیم درآنجا ماموریت داشت دست به کودتای نظامی بزند –54 دسامبر1981 دردسامبر1981 گردان جنایت پیشه "آتلاکاتل" که با سازمان اطلاعات وجاسوسی آمریکا – سیا درارتباط بود، اقدام به قتل عام بیش ازشهروند السالوادری به شیوه تجاوزبه قربانیان وبه آتش کشیدن آنها می کند –55 فوریه 1982 در25 فوریه 1982 دولت آمریکا تصمیم به تحریم نفت لیبی وتمام تولیدات ومحصولات وابسته به نفت این کشورمی کند. –56 ژوئن1982 در7 ژوئن 1982 دولت آمریکا موفق می شود، دست نشانده خود "حسین حبری" راپس از هزینه کردن بیش از10 میلیارد دلارودست زدن به قتل عام ها وکشتارهای گسترده درچاد به قدرت برساند –57 ژوئن1982 در8 ژوئن 1982 بخشی ازناوگان ششم نیروی دریایی آمریکا به 50 کیلومتری سواحل لبنان نزدیک شد تا ازنیروهای اشغالگر صهیونیستی حمایت وپشتیبانی کند که روز5 ژوئن به لبنان حمله کرده بودند. –58 سال 1982-1983 هنگام آموزش وتمرین نیروهای واکنش سریع درسال1982و1983 جنگنده بمب افکن های ب- 52 نیروی هوایی آمریکا اقدام به بمباران بی دلیل مناطق مرزی لیبی کردند. – 59 اکتبر1983 در25 اکتبر1983 نظامیان آمریکایی به کشور "گرانادا" حمله کردند که کوچکترین کشورجهان به شمارمی آید. نظامیان آمریکایی با وحشی گری تمام به این کشورکوچک حمله وساکنان آن را که به دفاع ازکشورشان برخاسته بودند، قتل عام کردند. دستاویزآمریکا برای این حمله واین همه قتل وکشتاردرمعرض خطرقرارگرفتن دانشجویان آمریکایی مقیم این کشوربود. –60 آوریل 1984 در6آوریل مجلس سنای آمریکا پیش نویس قانونی را رد کرد که به موجب آن دولت این کشورملزم می شد، از اقدام برای احداث وتاسیس پایگاه های جنگی وتاسیسات نظامی درکشور "هندوراس" صرف نظرکند، پایگاه ها وتاسیساتی که قراربود، دولت آمریکا از آنها علیه انقلابیون السالوادوروعلیه کشورنیکاراگوا استفاده کند –61جولای1984 در26 جولای 1984 وزارت دفاع آمریکا – پنتاگون اعلام کرد که جنگنده های نیروی هوایی این کشورباردیگربرفراز آسمان خلیج "سرت" درلیبی ودر نزدیکی سواحل این کشوربه پروازدرآمده اند. –62 ژوئن1985 در13 ژوئن 1985 گزارش ارائه شده توسط کمیته پایان دادن به استعماروابسته به سازمان ملل متحد تاکید کرد که آمریکا وکشورهای غربی به کشورآفریقای جنوبی جهت اجرای برنامه تولید سلاح های هسته ای دراین کشورکمک می کنند. –63 ژوئن 1985 در13 ژوئن 1985 مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه کمک 27 میلیون دلاری به شورشیان نیکاراگوا موافقت کرد. –64 ژوئن 1985 در20 ژوئن 1985 پس از16 سال ممنوعیت فعالیت، مجلس نمایندگان آمریکا با تجدید نظردرتولید سلاح های شمیایی درآمریکا موافقت کرد. –65 ژوئن1985 در28 ژوئن 1985 مجلس نمایندگان آمریکا قانونی تصویب کرد که به موجب آن "رونالد ریگان"، رئیس جمهور وقت آمریکا اجازه دخالت نظامی درنیکاراگوا رابه دست می آورد –66 اکتبر1985 در11اکتبر1985 جنگنده های آمریکا به یک فروند هواپیمای مسافربری مصری تعرض کردند که ربایندگان کشتی ایتالیایی "اشلی لاورو" راحمل می کرد واین هواپیما را مجبوربه فرود آمدن دریکی ازپایگا ه های نظامی خود کردند. –67 ژانویه1986 در7 ژانویه 1986 دولت آمریکا مجازات های اقتصادی رابرکشورلیبی به طورکامل تحمیل وتمام روابط اقتصادی خود با لیبی راقطع کرد. –68 ژانویه1986 در24 ژانویه 1986 ناوگان ششم نیروی دریایی آمریکا مانورهای هوایی ودریایی تحریک آمیزی در دریای مدیترانه ومقابل سواحل لیبی برگزارکرد. –69 مارس 1986 در21 مارس 1986 آمریکا پنچمین دوراز مانورهای نظامی تحریک آمیز خود مقابل سواحل لیبی برگزارواعلام کرد که طی برگزاری مانوریک گشتی لیبیایی را غرق وپایگاه شلیک موشک سام 5 لیبی درنزدیکی شهرسرت رابمباران کرده ودوکشتی لیبیایی را هدف قرارداده است. –70 مارس1986 در28 مارس 1986 مجلس سنای آمریکا با ارائه کمک 100 میلیون دلاری به شورشیان نیکاراگوا موافقت کرد. –71 آوریل1986 در22آوریل 1986 آمریکا وانگلیس وفرانسه از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد برعلیه تصویب پیش نویس قطعنامه ارائه شده توسط جنبش عدم تعهد استفاده کردند که حملات آمریکایی صورت گرفته علیه لیبی رامحکوم می کرد. –72 آوریل 1986 در23 آوریل 1986 "رونالد ریگان" ، رئیس جمهوروقت آمریکا تهدید کرد، درصورتی که دست داشتن ایران وسوریه درفعالیت ها واقدامات تروریستی به اثبات برسد، به این دو کشورحمله خواهد کرد. –73 می 1986 در6 می 1986 سخنگوی رسمی کاخ سفید احتمال دست زدن آمریکا به عملیات نظامی علیه لیبی رامورد تاکید قرارداد. –74 جولای 1986 در10 جولای 1986 وزارت دفاع آمریکا – پنتا گون اعلام کرد که قصد دارد تاسیسات جدیدی راجهت ذخیره سلاح های هسته ای خود در26 پایگاه هوایی دراروپا وخاورمیانه احداث کند. –75 سپتامبر1986 در29 سپتامبر1986 آمریکا ازحق وتوی خود درشورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تصویب قطعنامه ای استفاده کرد که به موجب آن ازآمریکا خواسته می شد، به کمک های خود به شورشیان نیکاراگوا پایان دهد. –76 نوامبر1986 در14 نوامبر1986 رونالد ریگان، رئیس جمهورآمریکا مجموعه مجازات هایی رابرسوریه وضع کرد. دستاویزآمریکا دراعمال این تحریم ها حمایت دمشق ازتروریسم بود. –77 آوریل 1987 در7 آوریل 1987 معاون وقت وزیردفاع آمریکا درامورامنیت بین المللی اعلام کرکه نظامیان آمریکایی مستقردرهندوراس تا زمانی نامشخص ونامعلوم دراین کشور باقی خواهند ماند –78 ژوئن1987 در6 ژوئن 1987 ناوهواپیمابر"ساراتوگا" و14 ناودیگرنیروی دریایی آمریکا به ناوگان این کشوردرخلیج فارس پیوستند. –79 ژوئن 1987 در17 ژوئن 1987 آمریکا تصمیم گرفت حضورنظامی خود درخلیج فارس رابا ارسال 6 ناوجنگی دیگردر منطقه خلیج فارس تقویت کند –80 مارس 1988 در11مارس 1988 ریگان ، رئیس جمهوروقت آمریکا دستورپرداخت هزینه های ماهیانه آمریکا به کشورپاناما جهت استفاده ازکانال پاناما رااعلام کرد. اما به این امراکتفا نکرد وپس ازمدتی به بهانه محروم کردن دولت پاناما از دارایی ها واموال سرگردان مجازات های تجاری نیزبراین کشوروضع کرد. –81 مارس 1988 در15 مارس 1988 آمریکا یگانی ازنیروی دریایی خود رابرای حمایت ازنهادها وموسسات آمریکایی وبیش از50 هزار آمریکایی مقیم پاناما راهی این کشورکرد. –82 مارس 1988 در17 مارس 1988 آمریکا چهاریگان نظامی خود راکه متشکل از3200 نظامی آمریکایی بود، راهی هندوراس کرد. این اقدام آمریکا تنها چندساعت پس ازاعلام خبرحمله نیکاراگوا به هندوراس جامه عمل به خودپوشید –83 آوریل 1988 در2 آوریل 1988 وزارت دفاع آمریکا – پنتاگون تصمیم گرفت برای تامین امنیت نیروهای نظامی آمریکایی مستقردرمنطقه کانال پاناما وهمچنین شهروندان آمریکایی مقیم این کشورحضورنظامی خود درپاناما را تقویت کند –84 آوریل 1988 در18آوریل 1988 ناوهای جنگی آمریکا دوسکوی نفتی ایران درجنوب خلیج فارس راهدف قرارداده و3 ناو جنگی راغرق وبه دو ناوچه هم خسارتی وارد کردند –85 آوریل 1988 در26 آوریل 1988 ریگان تحریم تجاری تحمیل شده برنیکاراگوا رابرای سال چهارم تمدید کرد –86 جولای 1988 در3 جولای 1988 یکی ازناوهای ناوگان نیروی دریایی مستقردرخلیج فارس یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی راهدف قرارداده وموجب کشته شدن هر298 مسافراین هواپیما شد. –87 جولای 1988 در11 جولای 1988 دولت آمریکا با برنامه سیاسی حزب جمهوری خواه که خواهان تاسیس وطنی قومی برای فلسطینییان شده بود، مخالفت کرد. –88 سپتامبر1988 در14 سپتامبر1988 وزارت خارجه آمریکا لیبی رابه احداث تاسیساتی برای تولید سلاح های شیمیایی وگازهای کشنده اعصاب وخردل متهم کرد –89 سپتامبر1989 در20 سپتامبر1989 نظامیان آمریکایی کشورپاناما رابه دستور "جرج بوش"، رئیس جمهور وقت آمریکا به اشغال خود درآوردند تا ژنرال "مانوئل نوریگا"، رهبروقت پاناما رابازداشت ودرآمریکا محاکمه کنند. –90 مارس 1990 در7 مارس 1990 آمریکا لیبی راتولید وساخت سلاح های شیمیایی درتاسیسات ومراکزشیمیایی خودمتهم کرد. –91 سال 1990 درسال 1990 آمریکا به بهانه احتمال فعالیت اسلام آباد جهت دستیابی به سلاح های هسته ای کمک های نظامی واقتصادی خود به این کشوررا قطع کرد. –92 ژانویه تا فوریه 1991 از17 ژانویه تا 28 فوریه 1991 نظامیان آمریکایی ضمن حمله نظامی به عراق واشغال این کشوربیش از8437 واحد مسکونی و157 پل وخط آهن و130 ایستگاه اصلی وفرعی تولید برق و249 مهدکودک و139 مرکزرفاه اجتماعی و100 بیمارستان ومرکزبهداشتی و1708 مدرسه ابتدایی را نابود کرده وازبین بردند. –93 سال 1991 درسال 1991 جنگنده های آمریکا اقدام به بمباران پناهگاه "العامریه" دربغداد پایتخت عراق می کنند که دراثرآن ده ها کودک وزن وافراد سالمند به قتل می رسند. –94 فوریه 1993 در17 فوریه 1993 روزنامه آمریکایی "نیویرک تایمز" پرده ازبکاربردن بمب های حاوی اورانیوم علیه ملت عراق توسط جنگنده های آمریکایی برمی دارد وتایکد می کند که دراثر استفاده ازاین بمب ها بسیاری ازکودکان عراق کشته شدند. این روزنامه درادامه نوشت کودکان عراقی به دلیل قرارداشتن درسن رشد وتاثیرپذیرتر بودن نسبت به دیگرگروه های سنی بیشترین آسیب راازاستفاده از این سلاح ها توسط نظامیان آمریکایی دیدند. –95 ژوئن 1993 در29 ژوئن 1993 آمریکا اقدام به موشک باران وبمباران هوایی عراق کرد. –96 سپتامبر1996 در3 سپتامبر 1996 نیروهای آمریکایی اقدام به موشک باران بغداد، پایتخت عراق با استفاده ازموشک های "کروز" کردند. – 97 اگوست 1996 دراگوست سال 1996 "بیل کلینتون"، رئیس جمهوروقت آمریکا قانون اعمال مجازات علیه ایران ولیبی رابه امضا رساند که کنگره این کشورآن را تصویب کرده بود وبه قانون "داماتو" معروف شد. هدف این قانون تحمیل مجازات سالیانه بیش از 40 میلیون دلار برشرکت های نفتی خارجی بودکه اقدام به سرمایه گذاری درایران ولیبی می کردند. –98 سال 1996 درسال 1996 آمریکا صندوقی با بودجه اولیه 20 میلیون دلاربرای متزلزل کردن وتضعیف نظام اسلامی درایران تاسیس ودایرمی کند. –99 سپتامبر1997 در28 سپتامبر1997 دولت عراق اعلام کرد،به دلیل کمبود کمک های پزشکی از زمان تحریم های اعمال شده علیه این کشورتوسط آمریکا بیش از2،1 میلیون نفردرعراق جان خود را ازدست دادند. –100 نوامبر2000 دردوم نوامبرسال 2000 گزارشی ارائه می شود که درآن فاش می کند که آمریکا درسال 1991 دربمباران عراق ازبمب هایی حاوی اورانیوم غنی شده استفاده کرده است که موجب آلوده شدن محیط زیست این کشوربه اورانیوم شده است چرا مرگ بر آمریکا؟ با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، امواجی از بیداری و امید در سراسر جهان به خصوص امت اسلامی بوجود آمد؛ امواجی که در دریای متلاطم جهان آن روز توانست دراندک زمانی مناسبات قدرت حاکم بر جهان را تحت تأثیر خود قرار دهد و قطب جدیدی به نام «جهان اسلام» در حمایت از مردمان و مستضعفان با محوریت مفهوم «عدالت جهانی» ایجاد نماید. نظام سلطه جهانی به سردمداری «شیطان بزرگـ‌» با وحشت از بیداری اسلامی و انسانی شکل گرفته بیش از پیش بر جنایات خود در حق ملتهای آزادیخواه به خصوص ملت ایران افزود تا شعله های بیداری اسلامی را به خیال خام خود به خاموشی بگرایاند. بی جهت نیست که امروز نفرت جهانی نسبت به سیاستهای ضد بشری آمریکا فراگیر گشته و هر روز به میزان بی اعتمادی ملتها به دولت آمریکا افزوده می شود. در این خصوص رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) فرمودند: «شما اگر رفراندوم کنید بین ملتهای دنیا، که امروز وحشی ترین رژیم ها کدام است؟ من گمانم این است که بین ملتها اگر اتفاق آراء نباشد، اکثریت آراء قاطع هست که آمریکا» جنایات و ظلمهای ام الفساد قرن در حق ملت ایران بیش از سایر ملتهاست، لیکن ملت دلیر و آگاه ایران اسلامی توانست با هوشیاری کامل و با «شعار مرگ بر آمریکا» در مقابل نظام سلطه جهانی مقاومت کند و هر روز بالنده تر از گذشته راه روشن پیش روی خود را بپیماید و با افتخار در مسیر عزت آفرین تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی به پیش رود. در این مجال به برخی از جنایات آمریکا در حق ملت ایران اشاره می شود: الف) جنایات آمریکا قبل از انقلاب اسلامی: ۱ـ نقش مهم و پررنگ آمریکا در طراحی و اجرای کودتای ۲۸ مرداد. ۲ـ نقش و کمکهای امنیتی آمریکا در راه اندازی سازمان مخوف و نفرت انگیز ساواک ۳ـ حمایت شدید آمریکا از سرکوب مخالفان رژیم شاه و اطاعت بی چون و چرای شاه مخلوع از اوامر آمریکا ۴ـ طراحی کشتار و قتل دانشجویان و دانش آموزان در جلوی سر در دانشگاه تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ ۵ـ طراحی کودتای نظامی و قلع و قمع کردن گسترده مردم مسلمان ایران با مأموریت مخفی ژنرال هایزر در سال ۱۳۵۷ ب) جنایات آمریکا در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی ۱ـ حمایت از گروه های به اصطلاح میانه رو (نهضت آزادی ـ جبهه ملی و سایر ملی گراهای ضد مذهب) ۲ـ طراحی نقشه تجزیه ایران و حمایت از گروههای تجزیه طلب ۱۳۵۸ ۳ـ اعمال فشار اقتصادی پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران؛ دستور قطع خرید نفت از ایران؛ دستور توقیف همه دارایی های دولت ایران در آمریکا و منع اغلب صادرات و معاملات مالی با ایران ۴ـ حمله نظامی به طبس برای نجات گروگانها و بمباران پایگاههای هوایی سراسر ایران در اردیبهشت ۱۳۵۹ ۵ـ طراحی کودتای نوژه به منظور حمله به فرودگاه و ایستگاه رادیویی و محل سکونت امام خمینی(ره) در تیرماه ۱۳۵۹ ج) جنایات آمریکا در دوران دفاع مقدس ۱ـ تشویق و تحریک عراق به آغاز جنگ تحمیلی در شهریور ۱۳۵۹ ۲ـ حمایت سیاسی، حقوقی و تبلیغاتی از بنی صدر مزدور در خرداد ۱۳۶۰ ۳ـ بکارگیری خط مشی براندازی و مهار علیه ایران ۴ـ حمایت از تحرکات تجزیه طلبانه در آذربایجان، خوزستان، کردستان و… ۵ـ ارایه کمکهای وسیع مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی به عراق در جنگ تحمیلی ۶ـ مجهز ساختن عراق به سلاح های شیمیایی و میکروبی علیه ایران ۷ـ حمله به سکوهای نفتی ایران در سال ۱۳۶۶ ۸ـ حمله به چند فروند از ناوگان دریایی ایران در خلیج فارس در سال ۱۳۶۶ ۹ـ سرنگون کردن هواپیمای مسافر بری ایران بر فراز خلیج فارس در تیرماه ۱۳۶۷ د) جنایات آمریکا پس از دوران دفاع مقدس ۱ـ تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران در دوران بوش پدر، کلینتون و بوش پسر ۲ـ ممانعت از اجرای قرارداد احداث نیروگاه اتمی بوشهر میان ایران و آلمان ۳ـ اعمال سیاست مهار دوگانه علیه ایران در سال ۱۳۷۲ ۴ـ تحریک امارات متحده عربی برای مطرح ساختن ادعاهای ارضی علیه جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس در سال ۱۳۷۲ ۵ـ مخالفت شدید با قرارداد تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر توسط روسیه در سال ۱۳۷۲ ۶ـ معرفی ایران به عنوان بزرگترین مانع پروسه صلح خاورمیانه ۷ـ معرفی ایران به عنوان طراح انفجار بوئینس آیرس در آرژانتین ۸ـ تصویب بودجه در کنگره آمریکا برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷ ۹ـ طراحی قطعنامه های متعدد علیه وضعیت حقوق بشر در ایران ۱۰ـ ترویج مستمر سکولاریسم و لائیسم در کشور برای تخریب فرهنگ اسلامی ۱۱ـ طراحی برای فروپاشی جمهوری اسلامی ایران به سبک فروپاشی شوروی ۱۲ـ سرمایه گذاری برای ایجاد مطبوعات مجری طرح فروپاشی ۱۳ـ نفوذ در مراکز دانشگاهی، دانشجویان و اساتید از طریق شبکه جهانی روشنفکران وابسته ۱۴ـ تلاش برای دامن زدن به اختلافهای داخلی و تبدیل اختلافات دیدگاهی به تخاصمات فرسایشی. ۱۵ـ برنامه ریزی برای حذف اسلامیت از جمهوریت و جداکردن دین از سیاست ۱۶ـ اتهام محور شرارت به ایران ۱۷ـ طراحی تهاجم و شبیخون فرهنگی علیه فرهنگ ایران اسلامی ۱۸ـ تلاش فزاینده برای محروم ساختن ملت ایران از دانش صلح آمیز هسته ای ۱۹ـ اتهام حمايت از تروریسم به بهانه های مختلف بر ضد ایران ۲۰ـ تلاش گسترده برای جلوگیری از دستیابی دانشمندان ایرانی به علوم پیشرفته و ترور دانشمندان هسته اي كشور 21- حمايت آشكارا و مستقيم از جريان فتنه 88 بويژه در عرصه رسانه اي و فضاي مجازي 21- تصويب تحريم هاي گسترده و همه جانبه عليه ملت مظلوم ايران (نگارنده: نرگس هوشمند) منابع: ۱ـ صحیفه نور جلد ۲۰ ۲ـ کتاب آمریکا از دیدگاه امام ۳ـ کتاب آمریکا شیطان بزرگ 4ـ کتاب آمریکا و براندازی جمهوری اسلامی ایران

افزودن نظر جدید

انتشار دیدگاه به معنای تایید آن نیست . نظرات توهین آمیز منتشر نمی شود .
Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.